မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်လျှောက်ထားသူများ၊ သက်တမ်းတိုးရန်လျှောက်ထားသူများ သိရှိလိုက်နာရန် အချက်များ

၁။ International Civil Aviation Organization (ICAO) မှသတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပုံစံသစ် ဖြစ်သည့် စက်ဖြင့်ဖတ်ရှုစစ်ဆေးနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ( Machine-readable passport--- MRP) များကို ပြည်ပသို့ အကြောင်းကိစ္စမျိုးစုံ ( အလုပ်အကိုင်/ အလည်အပတ်/ ဘာသာရေး/ စီးပွားရေး/ ကျောင်းသား) ဖြင့် သွားရောက်ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ၂၂-၃-၂၀၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ပြည်တွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့မှ ထုတ်ပေးလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာသံရုံး/ ကောင်စစ်၀န်ချုပ်ရုံး/ အဖွဲ့ရုံးများတွင် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် သို့မဟုတ် မူလကိုင်ဆောင်ထားသည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တိုးရန် လျှောက်ထားသူများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးများက အလားတူစက်ဖြင့် ဖတ်ရှုစစ်ဆေးနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Machine-readable passport--- MRP) များထုတ်ပေးသွားများမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ် သို့မဟုတ် မူလကိုင်ဆောင်ထားသည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တိုးရန် လျှောက်ထားရန်အတွက် မြန်မာသံရုံးသို့ ဆက်သွယ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များကို သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြေညာအပ်ပါသည်-

 •  မူလ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်များ၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက မြန်မာသံရုံး/ ကောင်စစ်၀န်ချုပ်ရုံး/ အဖွဲ့ရုံးများ၌ စက်ဖြင့်ဖတ်ရှု စစ်ဆေးနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် (MRP) လျှောက်ထားရမည်။ ထိုပုံစံသစ် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် (MRP) ရရှိသည့်အခါ မူလကိုင်ဆောင်ထားသည့် ပုံစံဟောင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို သံရုံးသို့ မပျက်မကွက် ပြန်လည်ပေးပို့အပ်နှံရမည်။
 • ပုံစံသစ် MRP နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅) ကျသင့်ပြီး၊ စတင်ထုတ်ပေးသည့် နေ့ရက်မှစ၍ သက်တမ်းမှာ (၅) နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
 • MRP နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက၊ ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးရန်မလိုဘဲ၊ အသစ်လျှောက်ထားမှုမှာ အထက်ပါအတိုင်းပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅) ကျသင့်မည်ဖြစ်ကာ သက်တမ်းမှာလည်း (၅) နှစ်ဖြစ်ပါသည်။
 • ကလေးများ(မွေးကင်းစအပါအ၀င်) ကိုလည်း (၅) နှစ်သက်တမ်းရှိ MRP နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို လူကြီးများ (Adults) နည်းတူ ထုတ်ပေးမည်။
 • အမည်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အမည်ဖြည့်စွက်ခြင်းစသည့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ချက်များ (Observation) ထည့်ခြင်း၊ မွေးကင်းစကလေးငယ်များအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကူ လက်မှတ်လက်၀ယ်မရှိသူ၊ ပျောက်ဆုံးသူတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကူး လက်မှတ်အသစ်ထုတ်ယူခြင်း (သို့မဟုတ်) မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity ) ထုတ်ယူရန် လျှောက်ထားခြင်း စသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာများသို့ တင်ပြလျှက် ခွင့်ပြုချက်နှင့်အညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

၂။ အဆိုပါ MRP နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါက မြန်မာသံရုံးမှ တစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ ထိုသို့ မတော်တဆ (သို့မဟုတ်) သူခိုးခိုး/ခါးပိုက်နှိုက်မှုများကြောင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးပါက ပျောက်ဆုံးကြောင်း သိလျှင်သိချင်း နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းတွင် ပျောက်ဆုံးကြောင်း အမှုဖွင့်လျက် ရဲစခန်း၏ ထောက်ခံစာ ရယူရမည်။ ထိုရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ပျောက်ဆုံးသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမှတ် ထုတ်ပေးရက်စွဲတို့ဖြင့် မြန်မာသံရုံးသို့ သံအမတ်ကြီးထံ လိပ်မှုလျက်ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာဖြင့်လာရောက် သတင်းပို့ လျှောက်ထားရမည် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက မြန်မာသံရုံးက လျှောက်ထားသူထံ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး သံရုံးသို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံး ဒဏ်ကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၇၅) နှင့် MRP နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်ခ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅) စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၀) ပေးဆောင်၍ MRP နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃။ MRP နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်လျှောက်ထားခြင်း (သို့မဟုတ်) ပျောက်ဆုံးသဖြင့် လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စရပ်များအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

 • (က) လျှောက်ထားလိုသည့် နိုင်ငံလက်မှတ်အဆင့်အတန်းအလိုက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ(မူရင်းနှင့်မိတ္တူ) ပူးတွဲ တင်ပြလျက် ကိုယ်တိုင်ရေး လျှောက်လွှာဖြင့် အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြ လျှောက်ထားရမည်။ (ဥပမာ-အလုပ်အကိုင်အတွက် နိုင်ငံကူး လက်မှတ် လျှောက်ထားပါက- အလုပ်ခန့်စာ၊ အလုပ်လုပ်နေသည့် အထောက်အထား၊ ထောက်ခံစာ၊ အခွန်ထမ်းဆောင်မှုအထောက်အထား။ ကျောင်းသားဖြစ်ပါက အချိန်ပြည့် ကျောင်း တက်ရောက်ကြောင်း ကျောင်း/တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်ထောက်ခံစာနှင့် ကျောင်းသားကတ်ပြား။ မှီခိုသူဖြစ်ပါက_ ခင်ပွန်း/ ဇနီး သည်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လျှင် အခွန်အပြည့်အ၀ ထမ်းဆောင်ပြီးကြောင်း အထောက်အထား၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင် လက်ထက်ထိမ်းမြားမှု အထောက်အထား စသည်တို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရန်)
 • (ခ) ဤစာနှင့်ပူးတွဲပါ လျှောက်လွှာပုံစံ၌ လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင် လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် ရေးထိုးရမည်။ ထိုးမြဲလက်မှတ်ကွဲလွဲမှုမရှိစေရပါ။ လျှောက်လွှာပုံစံပါ သတ်မှတ်ဘောင်ထက် ကျော်လွန်ခြင်းမရှိစေရပါ။ ထင်ရှားပြတ်သားရမည်။ မှင်အနက်ဖြင့် ရေးထိုးရမည်။ ပုံစံရေးဖြည့်ရာတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ CAPITAL LETTER ဖြင့်ရေးဖြည့်ရမည်။
 • (ဂ) လျှောက်လွှာနှင့်အတူ (၆) အတွင်းရိုက်ကူးထားသည့် Resolution 600 DPI Digital ရောင်စုံဓာတ်ပုံ (၂)ပုံ (၃၅ မီလီမီတာ နှင့် ၄၅ မီလီမီတာ) ကို CD-Rom (JPEG format soft copy) နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ ထို့အပြင် ထိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးစဉ် ဓာတ်ပုံဆိုင်အား အောက်ပါအချက်များအတိုင်းဖြစ်စေရန် သတိပေးရမည် (သတိပြုရန်- ထိုအချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက လျှောက်လွှာကို လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုနိုင်ပါ)-
 1. မျက်နှာဧရိယာသည် ဓာတ်ပုံ၏ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိရမည်။ ထင်ရှားပြတ်သားရမည်။
 2. မျက်လုံးအနေအထားမှာ မျက်လုံးနှစ်ဘက်မှာ ရေပြင်ညီ တစ်တန်းတည်းဖြစ်ရန်၊ မျက်လုံးပေါ်၌ ဆံပင်မဖုံးအုပ်ရန်၊ မျက်လုံးပေါ်တွင် အနီစက် (Red-eye) သို့မဟုတ် အဖြူစက်အလင်းပြန်ခြင်းမရှိရန် လိုအပ်သည်။ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ -

၄။ မိမိလျှောက်ထားသည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အဆင့်အတန်းအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။ ( သာသနာ့၀န်ထမ်း ၊ အလုပ် ၊ မှီခို ၊ ကျောင်းသား ၊ အလည်အပတ်၊ သင်္ဘောသား ၊ အလုပ်အကိုင်)

ဓာတ်ပုံသတ်မှတ်ချက်များ

 • (၁) (၆) လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ရောင်စုံဓာတ်ပုံဖြစ်ရမည်။
 • (၂) မျက်နှာဧရိယာသည် ဓာတ်ပုံ၏ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိရမည်။
 • (၃) နောက်ခံအဖြူရောင်ဖြစ်ရမည်။
 • (၄) ဓာတ်ပုံပေါ်ရှိမျက်နှာ၏ အရောင်သည် နဂိုမူလအသားအရောင်ဖြစ်ရမည်။
 • (၅) ထင်ရှားပြတ်သားမှုရှိသော ပုံဖြစ်ရမည်။
 • (၆) မျက်လုံးအနေအထားမှာ -
 • မျက်လုံးနှစ်ဘက်မှာ တစ်တန်းတည်းဖြစ်ရမည်။
 • မျက်လုံးပေါ် ၌ ဆံပင်များ အုပ်ဖုံးခြင်းမရှိစေရ။
 • မျက်နှာသည် နောက်ခံအဖြူရောင်၏ အလည်တည့်တည့်တွင် ရှိရမည်။
 • မျက်လုံးပေါ်တွင် အနီစက်/အဖြူစက် အလင်းပြန်ခြင်းမရှိစေရ။ (Red Eye)
 • (၇) မျက်နှာအနေထားသည် တည်ကြည်သော အနေအထားဖြစ်ရမည်။
 • (၈) နှုတ်ခမ်းအနေအထားသည် ဖွင့်ဟနေသော အနေအထားမဖြစ်စေရ။
 • (၉) ဓါတ်ပုံပေါ်တွင် အလင်းပြန်ခြင်းမရှိစေရ။ ဓါတ်ပုံပေါ်တွင် အရိပ်မထင်စေရ။
 • (၁၀) မျက်မှန်တတ်သည့်သူများ အရောင်ပြောင်းမျက်မှန် (tinted lenses) ၊ မျက်မှန်ပေါ်တွင် အလင်းမပြန်စေရ၊ မျက်မှန်ဘောင်မထူရ၊ မျက်မှန်ဘောင် (frames) သည် မျက်လုံးကို မကွယ်စေရ။
 • (၁၁) ဦးထုပ်ဆောင်း၍ မရိုက်ရ။
 • (၁၂) အစ္စလာမ်ဘာသာ၀င် အမျိုးသမီးများ ခေါင်းၽႊဝတ်ပုဝါသည် မျက်နှာပေါ်တွင်အုပ်မိုးခြင်း မရှိစေရ၊ အရိပ်မကျစေရ။
 • (၁၃) ဓါတ်ပုံအရွယ်အစားမှာ ( ၃၅ မီလီမီတာ နှင့် ၄၅ မီလီမီတာ ) ရှိရမည်။
 • (၁၄) ဓါတ်ပုံ Resolution မှာ 600 dpi ဖြစ်ရမည်။
 • (၁၅) မိမိဓါတ်ပုံနှင့် ထိုးမြဲလက်မှတ်အား CD ၌ JPEG format ဖြင့် ထည့်သွင်းပြီး soft copy အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၆-လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ဓါတ်ပုံ နှစ်ပုံအား Hard Copy အဖြစ်လည်းကောင်း ပူးတွဲပေးပို့ရပါမည်။

လျှောက်ထားသူ၏ထိုးမြဲလက်မှတ်သတ်မှတ်ချက်များ

 • (၁) ထိုးမြဲလက်မှတ် နိုင်ငံကူလက်မှတ်ပေါ်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်ဖြစ်ပါ၍ လျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင် ရေးထိုးသော လက်မှတ်ဖြစ်ရမည်။ကိုယ်စားမထိုးရ၊ ကွဲလွဲခဲ့ပါက ခရီးသွားလာရာတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။
 • (၂) ရေးထိုးသောလက်မှတ်သည်၊ သတ်မှတ်ဘောင်ထက်ကျော်လွန်ခြင်းမရှိစေရ၊ ထင်ရှားပြတ်သား မှုရှိရမည်။

၅။ ပူးတွဲပါ ရုပ်ပုံများနှင့် သတိပေးစာများအား ဓာတ်ပုံဆိုင်သို့ ပြသရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။

 

Welcome To The Embassy of The Republic of The Union of Myanmar, Tel Aviv 

Address : 12th Floor, Textile Center Building,  No. 2, Kaufman Street, Tel Aviv 6801294, The State of Israel
Phone : (972) (3) 5170 760, (972) (3) 5163 364
Fax : (972) 5163512
Email : myanmar@zahav.net.il , myanmaremb@gmail.com